Proces verbal selecţia dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru promovarea in gradul imediat superior celui detinut

Nr.14483/ 05.12.2018

Proces –Verbal ,selecţia dosarelor de înscriere la

examenul  organizat pentru promovarea in gradul imediat superior celui detinut

 

-1 functie publica de consilier, clasa I, grad profesional principal in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Serviciul  Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată –  Compartiment Identificare şi Înregistrare Animale;

-1 functie publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul  Circumscriptiei Sanitar- Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Oficiala nr.5 Vanju Mare ;

-1 functie publica de referent, clasa III, grad profesional principal in functia publica de referent, clasa III, grad profesional superior Serviciul laborator  sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor – Compartiment Sănătate Animală.

          Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

candidatului

Functia publica

pentru care candideaza

Institutia

Aprecierea

candidatului

admis/respins

Observatii :
 

 

1.

 

 

BONDOC

OVIDIU LUCIAN

 

Consilier principal

DSVSA MEHEDINTI

 

 

 

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor obligatorii art.127 lit.b) – H.G.611/2008(r) ;

art.69 alin.(1) din Legea188/1999(r) coroborat cu art.65 lit.c) din Legea 188/1999(r) – nu exista evaluare pe ultimii 2 ani(respectiv anul 2017).

 

 

2.

 

 

DANCAU

ROMEO VIOREL

 

Consilier superior

DSVSA

MEHEDINTI

 

 

 

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor obligatorii art.127 lit.b) – H.G.611/2008(r) ;

art.69 alin.(1) din Legea188/1999(r) coroborat cu art.65 lit.c) din Legea 188/1999(r) – nu exista evaluare pe ultimii 2 ani(respectiv anul 2017).

 

 

3.

 

 

HINOVEANU

EMIL

 

Referent superior

DSVSA

MEHEDINTI

 

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor obligatorii art.127 lit.b) – H.G.611/2008(r) ;

art.69 alin.(1) din Legea188/1999(r) coroborat cu art.65 lit.c) din Legea 188/1999(r) – nu exista evaluare pe ultimii 2 ani(respectiv anul 2017).

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (r), care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 05.12.2018   ora 15.45, la sediul D.S.V.S.A. Mehedinti- str. Carol Davila nr. 1 Dr. Tr. Severin –jud. Mehedinti.

                                                                               Secretarul comisiei de examen:

                                                                        Roman Camelia Neli  – consilier superior